MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
به اطلاع سهامداران محترم می رساندسود مصوب مجمع مورخ 95/5/31 از تاریخ 96/1/20 با مراجعه به شعب بانک رفاه با ارائه کارت ملی قابل پرداخت می باشدچهارشنبه 22آذر 1396 : وپترو: 1496 شدوص :4491 پسهند: 2670 پلوله : 4307رتکو: 11198 شکربن : 4507


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  امور مجامع و سهام
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 96/2/31 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 95/02/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 95/2/31 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 94/2/31
بورس نیوز : گزارش مجمع وپترو منتهی به سال مالی 94/2/31 بررسی عملکرد سه ماهه PIIC همراه با گزارش پیش مجمع در چهارمین همایش دوره ای مدیران -اردبیل سرعین
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 1394/2/31 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) گازلوله گزارش مجمع خود را تشریح کرد
استقبال سهامداران از فرصت‌های بازار سرمایه بازار سهام نیاز به بازسازی اصولی دارد
مجمع فیرمکو مبلغ 350 ریال سود بین سهامداران تقسیم کرد! رشد 966 درصدی پیش بینی بودجه پلوله در گزارش عملکرد دو ماهه سود و زیان
شکربن در مجمع سال مالی 93، مبلغ 150 ریال سود بین سهامداران تقسیم کرد! اعلام میزان سود تقسیمی شرکتهای عضو گروه PIIC سال 93 و مقایسه ای با سال 92
وپترو از تابلوی بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول انتقال یافت تکین کو سود سال مالی منتهی به 94/3/10 خود را چهار برابر افزایش داد!
خلاصه ای از عملکرد سال 1393 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و دورنمای سال 1394 اطلاعیه مهم - تغییر آدرس شرکت
همايش عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1393 شركت هاي عضو گروه سرمایه گذاری پتروشیمی فروش سهام در این روزهای بازار توجیه ندارد!
در مجمع عادی سالانه، شدوص 156 ریال بین سهامداران سود تقسیم کرد! آگهی پرداخت سود دوره مالی منتهی به 93/2/31
برگزاری مجمع تاپیکو مصوبات مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صورتهای مالی میاندوره ای پسهند
قابل توجه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی