MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه31شهریورماه 1397 : وپترو:2581شدوص :9313پسهند: 3256پلوله : 7637رتکو: 12497شکربن : 12028


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  اخبار و اطلاعیه ها   > واحد آموزش شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برگزار کرد.

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

 

 

 

 

دوره آموزشی "آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی"

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی،در این دوره آموزشی که با حضور دکتر"کاشانچی"از اساتید با سابقه سازمان تامین اجتماعی برگزار شد،موضوعات مهمی از جمله قراردادهای پیمانکاری ،حقوق و دستمزدها و تشریح کامل موضوع بیمه و بیمه شدگان و همچنین نکات کلیدی در عدم تجمیع هزینه برای شرکت ها تدریس گردید.

در این دوره آموزشی که هر هفته در روزهای سه شنبه برگزار می شود و همه مدیران و کارشناسان حقوقی برخی کارشناسان مالی PIIC و شرکتهای تابعه حضور فعال و جدی دارند.

لازم به ذکر است هدف از این دوره ،تسلط بر مباحث و جزئیاتی که در امور قراردادها است که نادیده گرفتن آنها برای شرکتها هزینه های گزافی را در بر دارد و انتظار می رود با بیان کامل این نکات و جدی بودن همکاران در این مسائل که کاملا قابل مشاهده است هزینه های شرکتها در این موضوعات کاهش قابل توجهی داشته باشد.

در پایان این دوره برای شرکت کنندگان از "مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران" گواهینامه پایان دوره اعطا شد.

                                                                                                                              روابط عمومی و اموربین المللpiic 

 

 

 تعداد بازدید : 3565