MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه31شهریورماه 1397 : وپترو:2581شدوص :9313پسهند: 3256پلوله : 7637رتکو: 12497شکربن : 12028


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  اخبار و اطلاعیه ها   > دومین اثر و کتاب شعر همکار گرامی،عبداله درویش منتشر گردید

سه شنبه ۵ تير ۱۳۹۷

 

 

 

 

دومین  اثر و کتاب شعر همکار گرامی ،عبداله درویش منتشر گردید.

بعد از اثر اول ایشان با عنوان "درویشی و شیدایی"،کتاب شعر"باغ خیال" دومین  کتاب عبداله درویش  شامل مجموعه غزل هایی بسیار زیبا و دلنشین منتشر گردید.عبداله درویش اولین سراینده شعر به گویش کَنی است که قصد دارد دیگر آثارخود را در زمینه های تک بیتی،دوبیتی،رباعی،مثنوی،قصیده و شعر نو ،پس از  تنظیم منتشر نماید.

"جان دوباره" و "جمال جانان" دو نمونه از اشعار ایشان می باشد. 

جان دوباره

دیدم آن جانانه را جانم دوباره جان گرفت                        کهنه زخم غربتش بر جان و دل درمان گرفت

حال زارم را نظر کرد و بگفتا چون بُوَد                                گفتمش پروانه ام شد شعله  و دامان گرفت

          آن قد سرو و سیه موی و رخ ماه نگار                                  چون عیان شد بر نگاهم سینه ام سامان گرفت

بی خود از خود بودم و مست از شراب وصل یار                 زانکه چشمانم ز ساقی باده صد چندان گرفت

خوش زمانی بود و خرم گلشنی آنگه که او                           ساغرم لبریز مِی کرد و ز سر فرمان گرفت

دین و دنیا از کفم در انتظارش رفته بود                            عقل و هوشم را چو آمد این چنین آسان گرفت

گرچه از درد فراقش ناله ها کردم ولی                                       عاقبت سوز دل و آه سحرگاهان گرفت

بلبل شوریده  هنگام خزان کی خرم است                             غیر از آن روزی که غنچه پرده از پنهان گرفت

اختر بخت من اینک همره است و پُرفروغ                                      یار زیبارو نگاهی کرد و خواب از آن گرفت

باغ امید دل درویش بی دل تشنه بود                                         کآسمان جورش به پایان آمد و باران گرفت

 

جمال جانان

              سر آن ندارد آن مه که کند به من نگاهی                               نه عجب که شه نباشد نظرش به خُرده کاهی

                  به امید وصلت او همه هستی ام فنا شد                                   چه خیال پوچ و خامی که رسد گدا به شاهی

دل و دین و عقل و هوشم همه از کفم رها شد                    به هوای دیدن او رَوَم از رهی به راهی

          بنشینم سر راهش که مگر شود نصیبم                             دو سه دَم جمال جانان به نگاهی گه و گاهی

به یکی نگاه دلبر دل من سپر فکنده                                    چو کجا تنی تواند بزند پی سپاهی

شده بر هم آشیانم ز غم و زداغ هجران                        چه کُند دل پریشان چو نباشدش پناهی

          شب بی اختربختم به سپیده ره ندارد                              بِنِگَر به آسمانش که نه مهر است و نه ماهی

همه شب به کوی جانان به طواف و درفغانم                  که جدا ز مرغ شب خوان نَبُود مرا گواهی

ز دو دیده بارش خون بُوَد ار که با رقیبان                   به سخن نشیند و من بکشم ز سینه آهی

       نرسد به گَرد راهم دل صدپاره به دامی                       چو من آن شکسته بالم که فِکندنش به چاهی

نرود از دل درویش گر از دیده نهان است                    چو که دل بُوَد سَریر و مه من چو پادشاهی

 

                                                                                               روابط عمومی و اموربین المللpiic

   

 

 

                            
                          

 

 

 تعداد بازدید : 4331