MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه31شهریورماه 1397 : وپترو:2581شدوص :9313پسهند: 3256پلوله : 7637رتکو: 12497شکربن : 12028


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  اخبار و اطلاعیه ها   > مديرعامل شركت شيمي بافت از دستيابي به ركورد جديد توليد در ١١ماهه اخير خبر داد

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گزاری صنایع پتروشیمی، مدیرعامل شیمی بافت تولید شرکت را در ۱۱ ماهه ی سال ۱۳۹۶ومقایسه آن بادوره منتهی به سال ۱۳۹۵ رو به رشد مثبت ارزیابی کرد.مهندس شمس افزود شرکت با اتکا به توانمندی مدیران وکارکنان زحمت کش خود در ۱۱ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان 26 درصد افزایش تولید داشته واین میزان تولید که حدود 10 درصد از میزان بودجه مشخص شده سال 1396 نیز افزایش داشته به نوبه ی خود رکود جدیدی دراین سال ها بوده است.وی ضمن تشکراز تلاش های شبانه روزی همکاران در تمام کلیه ی واحدها علی الخصوص پرسنل شاغل در بخش تولید گفت:اینکه توانستیم رکورد تولید را باحداقل توقفات و حوادث را داشته باشیم موفقیت بزرگی است که امید است این روند درسال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.شرکت شیمی بافت از شرکت های زیر مجموعه ی شرکت سرمایه گزاری صنایع پتروشیمی است که محصولاتی شامل MTBEورافینت ۲تولید می نماید.  

 

                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی شرکت سرمایه گزاری صنایع پترو شیمی

 

 

 تعداد بازدید : 4832