MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
دوشنبه 30بهمن ماه 1396 : وپترو: 1558شدوص :3696 پسهند: 2248پلوله : 4848رتکو: 9865 شکربن : 4341


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  اخبار و اطلاعیه ها   > پیام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به مناسبت هفته دولت

چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶

 

هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزی دولتی است که حمایت و پشتیباتی میلیونها تن از ملت خود را همراه دارد. هفته دولت، هفته سپاس و قدردانی از دولتی است که هدفش اجرای حدود الهی و احکام آسمانی اسلام و ایجاد جامعه ای سرشار از اعتدال، نظم، آزادی و امنیت است. هفته دولت بر همه دولت مردان که وجود خویش را وقف خدمت به اسلام و نظام و جامعه کرده اند، خجسته و فرخنده باد.

روابط عمومی و اموربین الملل piic                    

هفته دولت مبارک 

 تعداد بازدید : 1340