MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
یکشنبه ا اسفند 95 : وپترو: 1404 شدوص :2644 پسهند 2192 پلوله : 3683 رتکو: 8473 شکربن : 2909


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  انتصابات
با حکم مهندس عموزاده، یزدان نادری به عنوان سرپرست شرکت دوده صنعتی پارس منصوب شد. با حکم مهندس عموزاده ، مسعود محمدی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت حوزه مدیرعامل منصوب شد .
با حکم دکتر گرزین ، حسینعلی حسین شیری به عنوان سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل منصوب شد . با حکم دکتر گرزین ، وهاب معصومی به عنوان مدیر امور حقوقی و قراردادها منصوب شد .
با حکم مهندس اوجی رئیس هیأت مدیره ، سلیمان سلطانی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی منصوب شد . با حکم دکتر گرزین ، حسنی شهپر به عنوان مدیر نظارت بر امور بازرگانی شرکتها منصوب شد .
با حکم دکتر گرزین ، خلیل مینائی به عنوان بازرس ویژه مدیرعامل منصوب شد . با حکم مهندس فدائی دولت ، محمد دادفر به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت احداث و خودکفائی صنایع - شاخص منصوب شد .
انتصاب دکتر غلامرضا گرزین به عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی انتصاب آقای غلامرضا آسترکی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت شیمی تکس آریا
انتصاب یاسر بذرگر به عنوان مدیر هماهنگی شرکتها انتصاب محمدکاظم بهمنی کازرونی بعنوان سرپرست شرکت فیرمکو پارس
انتصاب رحیم اسلامی بعنوان مدیرعامل شرکت شیمی بافت انتصاب ابراهیم رهنما حسن کیاده بعنوان مدیر امور مالی و بودجه شرکتها
انتصاب حسینعلی حسین شیری به عنوان مدیر آموزش و پژوهش انتصاب مجیدرمضان زاده بعنوان معاونت مالی و اداری
انتصاب حسام معتضدیان قمی بعنوان مدیرعامل شرکت لاستیکی سهند انتصاب ابراهیم تماری به عنوان مدیرعامل شرکت شاخص
انتصاب داود افشاری راد به عنوان مدیر حراست آخرین تغییرات هیئت مدیره
انتصاب مهدی محمودیان به عنوان مدیر امورمجامع و سهام انتصاب فریدون نوری به عنوان مدیرعامل شرکت لوله های دوجداره قدر
انتصاب محمودرضا خاکپور به عنوان مدیر فنی و ارزیابی پروژه ها انتصاب مهدی محبعلی به عنوان مدیر بررسی طرح ها و سرمایه گذاری ها
انتصاب مدیرکارخانه شرکت دوده صنعتی پارس انتصاب فرهاد زندشیراز به عنوان مدیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات
انتصاب بهنام پورحیدری به عنوان معاونت امور فنی، توسعه و سرمایه گذاری ها با حکم مهندس فدائی دولت، حمید باقری به عنوان مدیرعامل شرکت شیمیایی فرآورد قشم منصوب شد.
با حکم مهندس فدائی دولت، کامران کلانتری به عنوان مدیرعامل شرکت سلسله آب حیات کرمان منصوب شد. با حکم مهندس فدائی دولت/ ابراهیم ضیائی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی - تکین کو (سهامی عام) منصوب گردید