MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شهادت آتش نشانان ایثارگر در حادثه پلاسکو تسلیت باد .چهارشنبه 29 دی 95 : وپترو: 1577 شدوص :2644 پسهند 2300 پلوله : 3957 رتکو: 8662 شکربن : 2917


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > سهامداران عمده

سهامدارن عمده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی عبارتند از :

  • سرمایه گذاری تامین اجتماعی 2.072 درصد 
  • سازمان تامین اجتماعی 33.05 درصد 
  • سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 37.03 درصد