MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شهادت آتش نشانان ایثارگر در حادثه پلاسکو تسلیت باد .چهارشنبه 29 دی 95 : وپترو: 1577 شدوص :2644 پسهند 2300 پلوله : 3957 رتکو: 8662 شکربن : 2917


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > گواهینامه ها

ISO 9001

 • شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
 • شركت كربن ايران
 • شركت دوده صنعتي پارس
 • شركت لاستيكي سهند
 • شركت توليدي گاز لوله
 • شركت فيرمكو پارس
 • شركت تكين كو
 • شركت سلسله آب حيات كرمان

 

ISO 9002

 • شركت كربن ايران

 

ISO 14001

 • شركت كربن ايران
 • شركت دوده صنعتي پارس
 • شركت لاستيكي سهند
 • شركت توليدي گاز لوله
 • شركت فيرمكو پارس
 • شركت تكين كو
 • شركت سلسله آب حيات كرمان

 

OHSAS 18001

 • شركت دوده صنعتي پارس
 • شركت توليدي گاز لوله
 • شركت فيرمكو پارس
 • شركت تكين كو
 • شركت سلسله آب حيات كرمان

 

ISO/IEC 17025

 • شركت توليدي گاز لوله