MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شهادت آتش نشانان ایثارگر در حادثه پلاسکو تسلیت باد .چهارشنبه 29 دی 95 : وپترو: 1577 شدوص :2644 پسهند 2300 پلوله : 3957 رتکو: 8662 شکربن : 2917


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > اهداف و ارزش ها

اهداف :

 • حفظ و نگهداری و توسعه سرمایه ها
 • بهبود ترکیب سرمایه گذاری
 • افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها
 • جذب منابع مالی
 • توسعه منابع انسانی
 • تامین انتظارات و نیازمندیهای سهامداران
 • برقرار ارتباط دایمی با سهامداران

 

 

ارزشها :

 • مشتری گرایی
 • راهبری
 • مشارکت کارکنان
 • فرآیند گرایی
 • نگرش سیستمی به مدیریت
 • بهبود مداوم
 • واقع نگری در تصمیم گیری
 • ارتباط متقابل و سودمند با عرضه کنندگان