MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
MAHDAMIN GROUP
شنبه31شهریورماه 1397 : وپترو:2581شدوص :9313پسهند: 3256پلوله : 7637رتکو: 12497شکربن : 12028


گزیده محصولات شرکتهای عضو گروه


صورت وضعیت و گزارشات سهام


برخی از پروژه های در حال اجرا شرکت


فعالیت های ارزش آفرین سازمان
  درباره ما   > اهداف و ارزش ها

 

 

اهداف :

  • ارتقای ارزش مادری شرکت
  • دستیابی به سهم بیشتر در صنایع پایین دستی پتروشیمی
  • دستیابی به بالاترین سطح سودآوری و رضایتمندی سهامداران و سایر ذینفع ها
  • برخورداری از کارکنان و مدیران کارآمد و رقابتی

 

ارزشها :

* کرامت انسانی و حفظ منزلت ذینفعان

* حفظ شئونات اسلامی و ایرانی

* نظم، انضباط و قانون‌مداری

* شایسته‌سالاری و عدالت محوری

* صداقت، امانت‌داری و تعهدکاری

* مشارکت، حس همکاری و همدلی

* نقدپذیری و شفافیت

* خلاقیت و نوآوری

 

بیانیه ماموریت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به عنوان با سابقه ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی می کوشد در چارچوب سیاست های سازمان تامین اجتماعی، شستا و تاپیکو، جهت ارزش مادری و سودآوری پایدار از طریق ایجاد و رهبری شرکتهای تولیدی ، خدمات فنی - مهندسی و بازرگانی و سرمایه گذاری پتروشیمی با تاکید بر صنایع پایین دستی آن در ایران و منطقه ، به بهبود سبد سرمایه و ارتقای رضایتمندی ذینفعان پرداخته و بهره گیری از ذانش فنی روز ، تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی توانمند، توجه به مسئولیتهای اجتماعی ، حفظ محیط زیست و انتظارات جامعه را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.